ב"ה

'המשך' בשעה שהקדימו תער"ב

כ' כסליו תשל"ז - 12 בדצמבר 1976

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

'המשך' בשעה שהקדימו תער"ב: כ' כסליו תשל"ז - 12 בדצמבר 1976

הרבי מציע להדפיס את סידרת המאמרים המפורסמת "בשעה שהקדימו תער"ב". סידרה זו נכתבה על ידי הרבי הרש"ב, והיא מכילה רעיונות עמוקים מאוד מן החסידות.

הוסיפו תגובה