שאלה:

שלום לכם,

אני רוצה לדעת לאיזה שבט בשנים-עשר שבטי ישראל אני משתייך! האם תוכלו לעזור לי בנושא?

תשובה:

כדי להשיב על שאלותיך, נפתח בקצת היסטוריה:

עם ישראל כולל שנים-עשר שבטים. השבטים היו בניו של יעקב אבינו, ולכל אחד מהם נולדו צאצאים ומשפחות. כאשר בני-ישראל יצאו ממצרים ונדדו במדבר, לכל שבט היה מחנה ודגל משלו; כאשר הם נכנסו לארץ המובטחת, הם ירשו את הארץ לפי חלוקה שבטית. במשך דורות אלו, כל אחד ידע לאיזה שבט הוא משתייך.

133 שנה לפני חורבן בית-המקדש הראשון, כבשה מלכות אשור (בהנהגת המלך תגלת פלאסר, ומאוחר יותר המלך שלמנאסר) חלקים נרחבים מארץ-ישראל והגלתה עשרה משבטים אלו. עד היום לא ידוע מה אירע לשבטים אלו. (מדי פעם מתקבלות עדויות על שבטים המתגוררים בארצות נידחות ולהם מנהגים המזכירים את מנהגי עם-ישראל. יתכן והם צאצאי עשרת השבטים שהתבוללו באוכלוסיה המקומית).

רק שני שבטים נשארו בארץ ישראל: שבט יהודה ושבט בנימין ובנוסף, כהנים ולויים משבט לוי. כך שכיום כל היהודים (הבאים ממוצא יהודי – להבדיל מגרי צדק) שייכים לאחד משני שבטים אלו.

ישנם משפחות שלהם "מגילת יוחסין", המפרטת את מוצא המשפחה כך שהם יודעים לאיזה שבט הם משתייכים. רוב המשפחות, לעומת זאת, לא יודעות את מוצאם המדוייק.