ב"ה

העסק בשליטה: איך משיגים יציבות וביטחון בחיים?

השיעור השבועי לפרשת וארא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

העסק בשליטה: איך משיגים יציבות וביטחון בחיים?: השיעור השבועי לפרשת וארא

מה פשר החלפת השמות בפתח פרשתנו: "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'"? מדוע הטמינה יוכבד את משה בעומק גיא ההריגה של היאור? למה נקרא שמו "משה" ולא "משוי"? ומה גורם לארבע מופעי העצב בספר בראשית? שיעור לפרשת וארא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
החלף לוידאו