ב"ה

למה המזבח בוכה על גירושין?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למה המזבח בוכה על גירושין?

חז"ל אומרים "כל המגרש אישתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות". אבל המזבח כל היום רגיל לראות דם. דווקא הוא זה שבוכה?!