ב"ה

עכשיו תורך להנהיג: המשמעות של פטירת הצדיקים

השיעור השבועי לפרשת תצווה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עכשיו תורך להנהיג: המשמעות של פטירת הצדיקים: השיעור השבועי לפרשת תצווה

שלושים שנה למאמר "ואתה תצוה": למה מצווים להביא שמן להדלקה כשהבית עוד כלל לא הוקם? מה פשר הפתיחה החריגה "ואתה"? ולמה המן ידע את יום מות משה - אבל לא ידע את יום הולדתו? שיעור לפרשת ואתה תצווה, ז' אדר ומעניינא דיומא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot tzetzave 5782  
tetzave 5782