40 שנה למבצע תפילין
 
 
כיצד מניחים תפילין על הזרוע? על הראש?

 
אנו רוצים לשמוע את הסיפור שלך! ספר לנו על הנחת התפילין, על הרגשות, על החוויה...
 
 
40 שנה בתמונות. תמונות ומסמכים לצד סיפורים ואנקדוטות של "מבצע תפילין"

 
הרגעים שלפני המלחמה, הבטחתו של הרבי והנצחון הניסי