פרשת השבוע מתארת את המאפיינים של החיות האסורות, הדגים והעופות האסורים. הרמב"ן בפירושו על התורה מציין כי העופות האסורים הם העופות הטורפים.

בין העופות האסורים המוזכרים אנו מוצאים את החסידה. השם חסידה מגיע מן השורש "חסד". הפרשן המקראי, רש"י, מציין ששם זה מתאים לעוף זה, משום שהחסידה מסייעת לחבריה ומתחלקת עימם במזון.

אם כך, שואל האדמו"ר מגור, היות ועוף זה הוא נחמד וסימפטי, אז לדעת הרמב"ן היה עליו להיות בקבוצת העופות הכשרים ולא האסורים.

האדמו"ר מגור למד מזה לקח חשוב. החסידה מגישה עזרה לידידיה, אך אדישה לצרתם של עופות מסוג אחר. גמילות חסד עם מישהו מה"חבר'ה" אינו מספיק. אם אנו מבחינים בין חבר בצרה לבין זר בנסיבות דומות, בין החוג אליו אנו משתייכים לבין חוג אחר, אז אין אנו טובי לב באמת. טוב לב צריך להיות ללא אפליות – מי שזקוק לעזרה מגיע לו לקבל אותה.