ב"ה

לבקר אצל גדולי החסידות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לבקר אצל גדולי החסידות

רשמים וסיפורים מחוויית הביקור בקבריהם של גדולי החסידות באוקראינה.