ב"ה

להיות יהודי זה בכל מקום

רעיון קצר על פרשת ואתחנן