ב"ה

הצ'לן המחונן שמנגן מגיל חמש ומחבר בין קיבוץ של השומר הצעיר להתנחלות עופרה

סיפורו של דורון טויסטר

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הצ'לן המחונן שמנגן מגיל חמש ומחבר בין קיבוץ של השומר הצעיר להתנחלות עופרה: סיפורו של דורון טויסטר