ב"ה

מבוא לפנימיות: איך הפכה הסתלקות רשב"י להילולת ריקודים

השיעור השבועי

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מבוא לפנימיות: איך הפכה הסתלקות רשב"י להילולת ריקודים : השיעור השבועי

mekorot emor lag_5780  
emor lag baaommer 5780