ב"ה

בכור הפוך: איך עם ישראל הצעיר מתואר בתור בכור?

שיעור לפרשת בא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בכור הפוך: איך עם ישראל הצעיר מתואר בתור בכור?: שיעור לפרשת בא

איך נאמר 'בני בכורי ישראל' והרי בשום שלב בשושלת הדורות לא היינו הגדולים במשפחה? האם הבכור הוא הילד המוצלח במשפחה או שדה הניסויים של ההורים? וכיצד הציע שלמה המלך לגזור ילד לשניים? שיעור לפרשת בא, מאת הרב שניאור אשכנזי
mekorot bo 5780  
bo 5780