Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת ניצבים-וילך

למה תפילת חנה היא התפילה החשובה בהיסטוריה?
שיעור לראש השנה ולפרשת ניצבים -וילך
סלח לנו אבינו כי חטאנו לפניך: אבל למה שבורא העולם יסלח לנו? שיעור מרתק לחודש אלול ויום כיפור עם הרב שניאור אשכנזי.
ממשלת אחדות: היסוד עליו עומדים כל חגי תשרי
שיעור לפרשת ניצבים וראש השנה
ארבע קושיות לחודש תשרי: למה ראש השנה נחגג יומיים? מדוע אומרים "אשמנו" בלשון רבים? מה מחבר את כל ארבעת המינים? ולמה חוגגים חג נוסף כ"שמיני עצרת" אחרי כל החגים? שיעור לפרשת נצבים וחגי תשרי, מאת הרב שניאור אשכנזי
שיעור לפרשת ניצבים ולראש השנה
השאלה של בעלי המוסר, התשובה של מאורי החסידות: איך זה שיום כיפור לא חל לפני ראש השנה? למה קצף הקיסר פרנץ יוזף על בניין האופרה שנבנה לכבודו? וכיצד עורר דון פרננדו אגולר את האנוסים בספרד? שיעור מרתק לראש השנה
איך מתקנים עברות שצפות ועולות בזיכרון?
השיעור השבועי לפרשת ניצבים-וילך
מהו מעשה התשובה הפרקטי? האם חרטה יוצרת שינוי או שינוי מוביל לחרטה? ומה משמעות הבקשה "כתבנו בספר זכויות"? שיעור לפרשת ניצבים-וילך, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה