ב"ה,

קוראים וקוראות יקרים,

הם בסכינים – ואנחנו בלולבים;

הם יורים – ואנחנו מאירים;

הם בעפיפונים – ואנחנו באתרוגים;

הם שופכים דם – אנחנו מתקנים את העולם.

הרבי היה נואם מספר פעמים בשנה לפני ילדים, חברי תנועת הנוער "צבאות השם" שהוא עצמו הקים. באחד הכנסים האלו, הרבי אמר רעיון נפלא ומוחשי על ארבעת המינים:

צבא רגיל משתמש בכל מיני כלי נשק: רובים, קליעים, רימונים, כידונים וסכינים – דברים הגורמים לשפיכות דמים, רחמנא לצלן.

אבל כלי הנשק של "צבאות השם" הם מסוג אחר לגמרי! אין אלה כלי נשק הגורמים להיזק והכאה וכדומה, ובוודאי לא לשפיכות דמים, רחמנא לצלן!

במקום רובה – יוצא יהודי עם לולבו! במקום קליע או רימון – אתרוג! ובמקום כידונים וסכינים, יוצא יהודי עם הדסים וערבות!

כאשר היהודי מתייצב עם ארבעת המינים האלה בצריף הצבאי שלו, הסוכה, ומברך "אשר קדשנו במצותיו וציוונו על נטילת לולב", ומנענע את המינים – הרי בזה הוא מכריז כלפי העולם כולו, ש"אלה ברכב ואלה בסוסים", הם צריכים לכלי נשק הגורמים היזק ושפיכות דמים, אבל היהודים לוחמים את מלחמותיהם, מלחמת היצר, על ידי ארבעת המינים ועל ידי תורה ומצוות...

בטח בתקופה כמו שלנו – זה רעיון ששווה מחשבה, ואפשר לשתף בו את כולם, לא רק ילדים. הקדוש ברוך הוא מבקש מאתנו להילחם – אבל בלי רובה, אלא עם כוח רצון, עם אמונה, עם דבקות במשימה והשתדלות להיות טובים יותר.

שבת שלום וחג שמח!