ב"ה

"אחרי המרור, מגיע כל הטוב שבעולם"...

זה הסוד של היהודים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

"אחרי המרור, מגיע כל הטוב שבעולם"...: זה הסוד של היהודים

שני קבצנים, יהודי וגוי, התארחו אצל העשיר בליל הסדר. הגוי כל כך חיכה לאוכל, והסבלנות שלו פקעה אחרי שהוא טעם מהמרור. אם הוא היה מחכה רק עוד רגע - הוא היה מגיע לחלק הטעים...