ב"ה

מעולם לא רציתי משהו שלא היה לי

תפיסת עולם שמשנה הכול

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מעולם לא רציתי משהו שלא היה לי: תפיסת עולם שמשנה הכול

אמרה שמשקפת תפיסת עולם: אף פעם לא רציתי משהו שלא היה לי, כי אם הייתי צריך אותו כבר היה לי אותו...