מה זה תיקון ליל שבועות?

תיקון ליל שבועות הוא סדר מיוחד של לימוד אותו נוהגים ללמוד בליל החג.

כבר בספר הזהר הקדוש מסופר על המנהג שלא ללכת לישון בליל חג השבועות, ובמקום זאת לשבת ולעסוק בתורה. מנהג זה נפוץ עד היום בקרב רוב קהילות ישראל.

ישנם קהילות הנוהגים שכל אחד לומד בבית המדרש מה שליבו חפץ וישנם קהילות שמנהיגות לימוד משותף של כולם יחד, אבל המנהג הנפוץ וגם המבוסס ביותר הוא לימוד בסדר מיוחד הנקרא בשם תיקון ליל שבועות.

מה כולל ה'תיקון'?

תיקון ליל שבועות מכיל קטעים נבחרים הן מהתורה שבכתב והן מהתורה שבעל-פה. כך הוא מכיל התחלה וסיום של כל פרשה (ובפרשות מסויימות, כמו בפרשת בשלח המכילה את קריעת ים סוף, או פרשת יתרו המספרת על מתן תורה, מובאים גם קטעים אלו); הוא מכיל את ההתחלות והסיומים של כל שאר ספרי הנביאים והכתובים; משניות, קטעי זוהר, ספר יצירה וכן את רשימת תרי"ג המצוות.

סדר זה נקבע על-ידי המקובלים לפני מאות שנים.

מדוע נשארים ערים בליל חג השבועות?

המדרש1 מספר כי בליל חג השבועות הראשון, הלילה שלפני המאורע החד-היסטורי של מתן תורה, הלכו בני ישראל לישון. במקום שימתינו בציפייה דרוכה לקראת ההתגלות האלוקית המיוחדת. כשהתקרב הבוקר, הרעים עליהם הקב"ה בקולות שופר ובברקים ורעמים כדי שיתעוררו ומשה רבינו נאלץ לעבור בעצמו בין בני ישראל ולהעיר אותם משנתם.

כדי לתקן תקלה זו קיבלו על עצמם בני ישראל שבכל השנים הבאות לא ישנו כלל בליל חג מתן תורה ובמקום זאת יישבו לעסוק בתורה.2

בחסידות מוסבר, שבני ישראל הלכו לישון באותו לילה למרות שידעו על הרגע הגדול הצפוי להם ואף התכוננו לשם כך ברציפות במשך חמישים יום (מאז שרק יצאו ממצרים), מפני שידעו כי החלק הרוחני של האדם, הנשמה שלו, נפרד במידה מסוימת מהגוף בעת השינה, והודות לכך יכולה הנשמה לנסוק לגבהים רוחניים ונעלים שהיא לא יכולה להגיע אליהם במצב של ערנות, שאז היא מחוברת לגמרי עם הגוף. בני ישראל סברו (בטעות) כי ההכנה המתאימה ביותר למאורע כל כך קדוש כמו מתן-תורה היא להעפיל עם הנשמה לפסגות רוחניות מופשטות. לכן הם הלכו לישון, מתוך כוונה לנצל את השינה לשם התעלות רוחנית.

אבל זו הייתה טעות. כי מתן-תורה לא היה אירוע רוחני. הוא היה אירוע של חיבור הרוחניות והקדושה האלוקית עם החומריות המציאותית של העולם. בהתאם לכך, הייתה צריכה להיות ההתכוננות אליו בצורה של עשייה ממשית, כשהגוף הגשמי פועל לפי הנחיות רוחניות שהוא מקבל מהנשמה.

מה אנחנו יכולים ללמוד מהלימוד בליל השבועות?

סדר הלימוד המיוחד של ה'תיקון' מורכב ברובו מקריאה רציפה של קטעי הפתיחה והסיום של כל ספר ומסכת בתורה. קריאה כזו לא מאפשרת התייחסות עיונית ללימוד והיא מדגישה בעיקר את הקדושה הטמונה באותיות ובמילים של התורה.

זהו הביטוי המיטבי למאורע המיוחד של מתן-תורה: עיקרו של דבר לא היה דווקא בתוכן של התורה אותה קיבלנו אלא בעצם ההתגלות האלוקית המיוחדת שלא היה כמוה מעולם ולעולם גם לא תחזור להתרחש שוב.

קישורים נוספים

מדריך מעשי: על המנהגים והמצוות של חג השבועות

למה חשוב להגיע לבית הכנסת בחג

8 סיפורים מרתקים לחג השבועות