קוראים וקוראות יקרים,

"הכרוז יוצא ומכריז:

"מי שרוצה לצפות בגילוי השכינה, יבוא ויעשה זאת בטרם יינעלו השערים! מתי מכריזים זאת? ביום הארבעה-עשר לחודש השני (חודש אייר), שכן מאותו היום ואילך השערים יהיו פתוחים במשך שבעה ימים, ולאחר-מכן הם יינעלו".

הציטוט המרתק הזה מופיע בספר הזוהר, בהקשר לחג פסח שני – חג אותו נחגוג ביום ראשון הקרוב. אם לא ידעתם, בדיוק שלושים יום אחרי חג הפסח, מופיע "פסח שני". בתקופת בית המקדש היה זה מועד ב' עבור אלו שלא יכלו להקריב את קורבן הפסח בזמנו; כיום אנו מציינים את היום כחג קטן.

אם השערים פתוחים, הבה ננצל את ההזדמנות ואת הימים המיוחדים האלה להתקרב, לחוש בגילוי ולגלות אותו בקרבנו.

קריאה מהנה והמשך שבוע טוב,

הרב מנדי קמינקר