החופש הגדול הוא עובדה שמעסיקה המון את המורים, ההורים וכמובן התלמידים. עבור חלקם מדובר ברגעים משמחים; אחרים רואים בכך סיוט ומחכים מתי הוא יסתיים.

מה אומרת היהדות על החופש הגדול? החופש הוא המצאה די מודרנית, אבל הרבי מליובאוויטש הקדיש שעות רבות לעיסוק בנושא.

חופש גדול מהחיים?

נקודת המוצא בגישתו של הרבי למושג ה"חופש" היא הסתכלות בריאה על מטרת הלימודים בבתי הספר: ללמד את הילדים את התורה המכונה "תורת חיים". בהתאם לכך, תוהה הרבי על מושג החופש; הייתכן שקבעו "חופש גדול" מהחיים?

בהימצאנו עתה בסיום שנת הלימודים והתחלת ימי ה"חופש" – מסיבות שונות ומשונות הונהג סדר שבימי הקיץ סוגרים את הישיבות והתלמודי תורה ונותנים "חופש" לתלמידים . . התורה היא חיינו ובמילא לימוד התורה הוא הוא החיות של ילד יהודי, בהנהגה האמורה אומרים לילד: "במשך עשרת החדשים של שנת הלימודים הננו נותנים לך חיות ובסיום זמן זה הננו "מרחמים" עליך ונותנים לך זמן לנוח ממה ש"התורה היא חיינו".

הרבי גם תמה על הקביעה לפיה החופש נדרש למנוחה והתאוששות מימי הלימודים, לאחר שהתייגעו בהם בלימודם.

טוענים שרחמנות היא על הילדים שהתייגעו במשך עשרה חודשים . . אי אפשר ולא שייך לנוח מ"חיים" – מנוחה מ"חיים" היא, רחמנא ליצלן, היפך המנוחה!

מה שייך טענה שהילדים התייגעו במשך שנת הלימודים? – הם לא התייגעו; אדרבה, הם צמחו וחיו במשך חודשים אלו!

טענה נוספת שדחה הרבי היא העלות הכספית הגבוהה של חודשי הלימודים:

טוענים שאין למוסדות די כסף להישאר פתוחים גם בימות הקיץ, אבל מה ערך לטענה של "כסף" כאשר המדובר בעניין של חיים, ובפרט חיים של ילדים? 1

אם לסכם את גישת הרבי על המצב הרצוי, ניתן להשתמש במילותיו שלו במכתב ששיגר2 :

ידועה השקפתי שאין הזמן עתה לימי חופש כלל, ואדרבה . . ואילו איישר חילי הייתי מבטלו בעבר ועל אחת כמה וכמה בהוה ובעתיד.

הקייטנה של הרבי

זמן קצר לאחר שהפך למנהיג חסידות חב"ד, הרבי הציע לייסד קייטנה יהודית-שורשית.

נמצא, איפוא, עצה: מבחוץ יהיה זה "קעמפ" (מחנה נופש), אבל מבפנים יהיה ישיבה. והיינו, שיהיה שם כל טוב בגשמיות, עם כל הענינים שישנם ב"קעמפים" אחרים, ויחד עם זאת ילמדו שם כמו בישיבה. דהיינו, שינצלו את המותרות עצמם לקדושה.3

הרבי הדגיש את מעלות מחנה הקיץ לא רק בתור פתרון "בדיעבד" אלא כמעלה.

ההליכה לבית ספר היא במידה מסוימת מתוך רגש של הכרח, שכן הילד מצד עצמו רצונו במשחקים אלא שהוריו מכריחים אותו ללכת לבית ספר כדי ללמוד. ובמילא, ממתין הוא בקוצר רוח לזמן שיוכל לחזור למשחקים, בעת ההפסקות או לאחרי שחוזר לביתו.

אבל הליכה למחנה קיץ היא מרצונו הטוב של הילד, בידעו שמלבד הזמן הקצוב ללימודים נותנים לו גגם משחקים וכיוצא בזה . . ומכיוון שכן הרי הלימוד וההשפעה הרוחנית שמקבל במחנה קיץ מתקבלת וחודרת בעומק ובפנימיות יותר, כי הילד נמצא בתנועה של פתיחות בכלל האווירה הכללית שאינה באופן של הכרח כי אם מתוך רצון ותענוג.4

ובהזדמנות נוספת:

הרי כל הענינים במחנה קיץ הם בעלי אופי של נופש ועונג, כך שגם הלימוד מתקבל אצל הילדים כחלק מהנופש והעונג, וכאשר הלימוד הוא באופן כזה הרי זה מתקבל באופן אחר, ויש לו השפעה חזקה יותר.5

מחנות הקיץ עליהם דיבר הרבי כוללים תנאי פנימיה מלאים, כמקובל בארצות הברית. אולם הרבי הבהיר כי דבריו על מחנות הקיץ כוללים את הקייטנות היומיות.

ואפילו "מחנה קיץ יומי" שבו נמצאים הילדים שעות ספורות בלבד ואחר כך חוזרים לבתיהם השפעתו גדולה יותר מאשר בית ספר.

גן ישראל

לקייטנה שהתייסדה, העניק הרבי את השם "גן ישראל".

הרבי עשה זאת על פי דברי הזוהר שישנם "גן" (בערך גימטרי חמשים ושלוש) פרשות בתורה ולאמור שלכל אחד מבני "ישראל" יש אות בתורה, נקרא המחנה "גן ישראל".

על פי מה שכתוב בזוהר שישנם ג"ן סדרי אורייתא (אף שבפועל ישנם חמשים וארבע פרשיות), ולכל אחד ואחד מישראל יש אות בתורה – ניתן ל"קעמפ" השם "גן ישראל".6

בהזדמנות אחרת ציין הרבי שהשם "גן" מורה על ה"פירות" והתוצאות החיוביים שייצאו ממנו.

"גן" הוא מקום שנכנסים אליו כדי להנות מהפירות היפים שצומחים בו. ודוגמתו ב"גן ישראל" – גן שבו נעשית הצמיחה של ישראל – ילדי ישראל שעל ידי הנהגתם גורמים שמחה ותענוג לקדוש ברוך הוא.7

בפעם נוספת הוסיף הרבי ואמר שהשם "ישראל" רומז גם לרבי ישראל, ה"בעל-שם-טוב", שייסד את תורה החסידות הדוגלת בעבודת הבורא מתוך שמחה ואהבה לכל יהודי באשר הוא.

בחירת השם "(גן) ישראל" – אף שיהודים נקראים בשמות נוספים, כמו יעקב וכיוצא בזה – היא גם בגלל ש"ישראל" הוא שמו של הבעל שם טוב, שגילה את תורת החסידות ואת ההנהגה החסידית כיצד להתנהג בעולם. 8

על הערך הגבוה שייחס הרבי למחנה הקיץ תעיד העובדה הבאה: מאז קבלתו את תפקיד הנהגת חסידות ותנועת חב"ד לא יצא הרבי משכונת קראון הייטס שם שכן בית המדרש שלו, למעט נסיעות קבועות לציון קבר חותנו, הרבי הקודם, ו... שלושה ביקורים בקרית מחנה הקיץ "גן ישראל".

כיום ישנם מאות סניפים של "גן ישראל" בתפוצה עולמית, המיישמים הלכה למעשה את גישתו של הרבי לחינוך יהודי אמתי במאור פנים.