קוראים יקרים,

נהוג ללמוד בכל שבת משבתות הקיץ פרק אחד מפרקי אבות, והשבוע אנו לומדים את הפרק הראשון. אחד מהנושאים החוזרים על עצמם בפרק זה הוא נושא הדיבור.

"אמור מעט ועשה הרבה!" מלמדת אותנו משנה אחת. "לא מצאתי לגוף (יותר) טוב משתיקה!" מציינת משנה אחרת המוסיפה ש"לא המדרש עיקר, אלא המעשה."

מדי פעם, כאשר הרבי מליובאוויטש היה מזכיר בהתוועדויות פרוייקטים חשובים הדורשים טיפול, הוא היה מציין שיש כאלה שעורכים אסיפה, יושבים על המדוכה שעות רבות ואז... מחליטים לערוך אסיפה נוספת.

לתכנן. ללבן את הנושא. לגבש אסטרטגיה. זה לא דבר רע, אבל אסור לנו לשכוח ולו לרגע אחד שהמטרה היא לעשות, לחולל שינוי.

לכבוד הפרק הראשון של פרקי אבות, הבה נקח כמה דקות לשאול את עצמנו באלו דברים חשובים בחיים נתקענו בשלב התכנונים והמחשבות ושם זה נגמר.

ואז, ניקח צעד אחד. נעשה משהו, אפילו מעשה קטן. כי העולם שלנו הוא עולם המעשה, וזרעוני המהפכה שישנו אותו לטובה לא נטועים בניצוצי מחשבות או ברסיסי דיבור, אלא ברצפות של עשיה.

קריאה מהנה,

הרב מנדי קמינקר