ב"ה

התרת נדרים וכל נדרי: איך ומדוע מבטלים את הנדרים?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

התרת נדרים וכל נדרי: איך ומדוע מבטלים את הנדרים?

בערב ראש השנה עורכים "התרת נדרים". בליל יום כיפור אומרים "כל נדרי". מדוע?