כמה קשה המחלוקת, עד אבדון תאכל ממש ברוחניות ובגשמיות.