ב"ה

שולחן ערוך הרב

שולחן ערוך הרב, הלכות תפילה צד
היה עומד בארץ ישראל יחזיר פניו [ויתפלל] כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת