הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

פתגמים של הרבי הריי"צ

הרבי הריי"צ - ספר השיחות תש"י
אם רואים פגם כלשהו אצל הזולת, אין לכעוס עליו אלא על עצמו. יש לעבוד עם עצמו, והדבר ישפיע על הזולת.
ידעו נא כל העמים אשר על פני האדמה: כי רק גופותינו נמסרו בגלות ובשעבוד מלכויות ואילו נשמותינו לא נמסרו לגלות ולשעבוד מלכויות.