נחמן ורייזי גלויבר, יחד עם בנם העובר, קיפחו את חייהם בתאונת דרכים מזעזעת בברוקלין שבניו-יורק. בימים האחרונים התפרסם מכתב מרגש שכתב נחמן להוריו ביום חתונתו. המכתב נכתב בשפת היידיש, והוא מוצג כאן בתרגום חופשי לעברית.

רבות ניתן ללמוד על רגישותו של נחמן ומסירותו להוריו. מי יתן וערכים אלו ישמשו השראה לכולנו. המערכת

בעזרת ה' יתברך

להוריי היקרים שיחיו עד מאה ועשרים,

ברגעים מאושרים וקדושים כל-כך בחיי, כאשר אני עומד ללכת אל החופה להקים את ביתי בשעה טובה ומוצלחת, אני חש דקירה בליבי על כך שאני עוזב את ביתכם החם.

אני חש חובה להודות לכם על כל מה שעשיתם עבורי. עוד כשהייתי ילד קטן, לא חסכתם כל זמן, כח או ממון למעני, בין אם היה זה כשהזדקקתי למורה פרטי, ללכת אל הרופא או סתם חיזוק, לא חסכתם כח או ממון. ולאחר-מכן, סייעתם לי לשגשג ברוחניות בכך ששלחתם אותי ללמוד תורה. תורתי שלכם היא; סייעתם לי להצליח בגשמיות וברוחניות.

תודה לא-ל, הגעתי לרגעים מאושרים אלו. אך אפילו כאשר אני עוזב את הבית (למעשה אינני עוזב אלא מביא עמי עוד מישהי [את כלתי]), ברצוני לומר לכם כי את כל מה שעשיתם עבורי, לימדתם וחינכתם אותי, בעזרת ה' אטול עמי לבית שאקים, אחנך את ביתי ואת ילדיי שיעניק לי הבורא.

אך מכיוון שילדים אינם מבינים עד כמה הוריהם עושים למענם, ורק כאשר הם מתבגרים ויש להם ילדים בעצמם בעזרת ה' הם יוכלו להבין זאת, ואני לצערי ציערתי אתכם רבות, אני מבקש שתמחלו לי על כך.

אני מבקש מכם, אני זקוק לתפילותיכם, התפללו עבורי ועל כלתי תחי' ואני אתפלל עבורכם.

הקדוש ברוך הוא יעזור שאבא ואימא ירוו רוב נחת מתוך בריאות ממני ומן הכלה החשובה שלי עד מאה ועשרים, עד שנזכה לזכות ולקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

מבנכם המעריך ומודה ואוהב אתכם לנצח,

נחמן.