הפטרת פרשת שמיני מופיעה בספר שמואל ב, פרק ו א - יט.

בפרשת שמיני מופיע סיפורם של נדב ואביהו, שבמהלך חנוכת המשכן הקריבו אש זרה במשכן וכתוצאה מכך נענשו ומתו. גם הפטרת פרשת שמיני מספרת סיפור דומה: כאשר דוד המלך ביקש להעביר את ארון הקודש אל ירושלים, אחד מהאחראים על שינוע הארון, אדם בשם עוזה, שלח את ידו אל הארון ונענש אף הוא במיתה מן השמיים.

התקרית גרמה לדוד להשהות את העברת הארון לירושלים זמן מה. בסופו של דבר הוא עשה זאת בכבוד הראוי, לצד הקרבת קורבנות לבורא העולם לרגל המאורע המשמח.