קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה

שישה רגעים במחיצת הרבי

באוהל
וידאו
באוהל
ערב ראש השנה תשמ"ב - 28 בספטמבר 1981
הרבי מבקר ב'אוהל', שם טמון חותנו, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש.
רגעים נצחיים: התוועדות
י"ג תשרי תשל"ו - 18 בספטמבר 1935
קטעי וידאו מיוחדים מהתוועדות ביום השנה ה-94 לפטירתו של רבי שמואל שניאורסאהן, הרבי הרביעי מליובאוויטש.
טנקי המבצעים
ז' תמוז תשל"ד - 27 ביוני 1974
טנקי מבצעים עומדים ברחוב ליד 770, בשבוע הראשון בו הם הושקו.
רגעים נצחיים: ופרצת
כ"ף אב תשמ"ו – 25 באוגוסט 1986
ה' בירך את יעקב אבינו "ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה". מילים אלו הפכו לסיסמת הרבי: עלינו להגיע לכל יהודי, בכל מקום בעולם.
רגעים נצחיים:
יו"ד שבט תש"מ - 28 בינואר 1980
"צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה ועייף בלי מים". הרבי לימד ניגון זה לראשונה בכ"ח בניסן תשי"ד – 1954.
ריקוד בחזית
ל"ג בעומר תש"ל - 24 במאי 1970
הרבי מעודד חסידים הרוקדים בחזית מרכז חב"ד העולמי, 770 איסטרן פארקוויי.