(c) אהובה קליין
(c) אהובה קליין

דברי האמנית: ציור זה מבטא את טקס שמחת בית השואבה שהיה נערך בבית המקדש.