דברי האמן: ציור זה נועד להביע כיצד היה נראה רגע של שיחה עמוקה מפיו של הרבי, ולהביא תחושה אישית להתוועדויות הציבוריות של הרבי.