דברי האמנית: לשבור את האזיקים של העולם החומרי. כמו דגים במים, אנו יודעים שיש דרך אחת לשרוד ויש אמת אחת - בורא העולם. זה לא עול, אלא השמחה הגדולה ביותר. אין זו מלחמה עם העולם, אלא העלאתו למקורו.