במשך שישה ימים אנו עובדים, חשופים לשיגרה אפורה.

שבת, יום המנוחה, הוא היום בו אנו נפתחים לראות את הצבעים האמיתיים - את הרוחניות.