על הפסוק "אין צור כאלוקינו" (שמואל) אומרים חכמינו זכרונם לברכה: אין צייר כאלוקינו