בתחרות ציורים שנערכה בבתי ספר "אור אבנר - חב"ד" ברחבי מדינות חבר העמים, התבקשו הילדים לצייר כיצד נראית העיירה החסידית. התוצאות היו מרהיבות - כפי שתוכלו לראות בעצמכם!

התמונות באדיבות חב"ד אודסה.

תקע בשופר גדול לחרותינו
תקע בשופר גדול לחרותינו
ברכת האילנות? או שמא ברכת החמה?
ברכת האילנות? או שמא ברכת החמה?
מדור לדור. הציור הזוכה
מדור לדור. הציור הזוכה
חופה יהודית
חופה יהודית
מה רבו מעשיך ה'
מה רבו מעשיך ה'
על מה חולם הילד?
על מה חולם הילד?
מנגן הכינור
מנגן הכינור
תקיעת שופר
תקיעת שופר