ב"ה

פדיונות נפש

זמנים שונים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

פדיונות נפש: זמנים שונים

בערב ראש השנה, הרבי מקבל "פדיונות נפש" - בקשות לקראת השנה החדשה.

הוסיפו תגובה