ב"ה

לחפש אחר אתגרים?

ל תשרי תשמ"ג - 17 באוקטובר 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לחפש אחר אתגרים?: ל תשרי תשמ"ג - 17 באוקטובר 1982

היהודי מצווה לעבוד את האלוקים "בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך." אך האם עליו לחפש אחר אתגרים? סיפור שאירע עם האדמו"ר הצמח צדק מעניק את התשובה.

הוסיפו תגובה