ב"ה

כיצד משבחים

ט' ניסן תנש"א - 24 במרץ 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כיצד משבחים: ט' ניסן תנש"א - 24 במרץ 1991

כאשר אתה משבח ביצוע מעשה טוב, עליך להוסיף כי בעתיד יש להשיג אף יותר.

הוסיפו תגובה