בכל שנה (מאז שנת תשמ"ח - 1988) מתאספים שלוחי חב"ד מכל רחבי תבל בבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש בברוקלין.

השנה, בגלל מגבלות הקורונה, הכינוס המיוחד מתקיים בצורה וירטואלית.

בואו לחוות בזמן אמת את העוצמה הבלתי נתפסת של צבא השלוחים!

Click here for English.