P R O G R A M

Pre-Program
Powerful moments from this past year of shlichus


תוכנית

תוכנית פתיחה
רגעים עוצמתיים וציוני דרך מרגשים בחיי השלוחים בשנה האחרונה

חוגגים 120 שנה לרבי

יושב ראש
הרב משה יהודה קוטלרסקי
ברוקלין, ניו יורק

פרקי תהילים

פרק קכ"א - להצלחה בעבודת השליחות הקדושה ולכל המצטרך למשפחות השלוחים בגשמיות וברוחניות

הרב שלום גוטליב
ניקולייב - אוקראינה

פרק קכ"ב - לשלום אחינו בני ישראל בארצנו הקדושה
הרב מנחם מענדל העכט
אוקלנד, ניו זילנד


פרק ק"ל

הרב דוד לאו
הרב הראשי לישראל


דבר תורה

הרב אברהם פלדמן
רייקיאוויק, איסלנד


זכרון להולכים

נאומים מעוררי השראה של שלוחים הניצבים בחזית

שמונה שלוחים – שמונה עשורים של שליחות

ה'תש"י – ה'תש"כ 

הרב שלום דובער מאצקין מונטריאול, קנדה

ה'תשכ"א – ה'תש"ל 

הרב שבתי אלפרין ס. פאולו, ברזיל

ה'תשל"א – ה'תש"מ 

הרב יוסף העכט אילת, ארץ הקודש

ה'תשמ"א – ה'תש"נ 

הרב מנחם מענדל רוזנפלד ציריך, שווייץ

ה'תנש"א – ה'תש"ס 

הרב מאניס באראש פראג, צ'כיה

ה'תשס"א – ה'תש"ע 

הרב משה גריי האנובר, ניו המפשייר

ה'תשע"א – ה'תש"פ 

הרב דוב בעריש הניג צ'אנגדו, סין

ה'תשפ"א – ה'תשפ"ג 

הרב לוי יצחק מאצקין פאלו אלטו, קליפורניה

נאום מרכזי

הנגיד ר' יקותיאל יהודה ראהר
מנהטן – ניו יורק


שגרירים של אור, השנה ההירואית של שלוחי הרבי באוקראינה

הרב יחיאל שלמה לויטאנסקי
סומי, אוקראינה

המעשה הוא העיקר

כל העולם כולו

מעמד ה'ראל קאל' – מעצמת השליחות מסביב לעולם 



נָ גִ יל וְ נָ שִׂ י שׂ בְּ זֹֹאת הַ תּ וֹ רָ ה כִִּ י הִ יא לָנ וּ עֹ ז וְא וֹ רָ ה

מעמד מרגש של סיום והכנסת 36 ספרי תורה

:פרקי שירה וזמרה

Avremi G
Vocals by Eli Marcus