בכל שנה (מאז שנת תשמ"ח - 1988) מתאספים שלוחי חב"ד מכל רחבי תבל בבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש בברוקלין.

בואו לחוות בזמן אמת את העוצמה הבלתי נתפסת של צבא השלוחים!

Click here for English.