ב"ה

תורת חיים: סליחות

כ"ז אלול תש"מ - 8 בספטמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: סליחות: כ"ז אלול תש"מ - 8 בספטמבר 1980

המדרש מספר שכשמשה ראה בנבואה את בית המקדש נחרב, הוא שאל את אלוקים כיצד יתכפרו אז בני ישראל. אלוקים אמר לו כי כאשר הם יאמרו סליחות אמחל להם. אך המדרש ממשיך כי אלוקים התעטף בטלית ובתפילין, כביכול, ואמר את י"ג מדות הרחמים. כאשר יהודי אומר סליחות, הוא יכול להיות בטוח כי אלוקים מוחל לו.

הוסיפו תגובה