ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 210

כ"ז אלול תש"מ - 8 בספטמבר 1980
המדרש מספר שכשמשה ראה בנבואה את בית המקדש נחרב, הוא שאל את אלוקים כיצד יתכפרו אז בני ישראל. אלוקים אמר לו כי כאשר הם יאמרו סליחות אמחל להם. אך המדרש ממשיך כי אלוקים התעטף בטלית ובתפילין, כביכול, ואמר את י"ג מדות הרחמים. כאשר יהודי אומר סליחות, הוא יכול להיות בטוח כי אלוקים מוחל לו.
לצפיה
ח"י אלול תשל"ה - 25 באוגוסט 1975
הרבי אומר מאמר חסידות.
לצפיה
5:03
מר יעקב הרדוף מספר על פגישתו עם הרבי ושיחה בת שעתיים רצופות על הנדסה.
לצפיה