ב"ה

להגשים את התפקיד של שבט לוי

כ"ט אלול תש"נ – 11 בספטמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

להגשים את התפקיד של שבט לוי: כ"ט אלול תש"נ – 11 בספטמבר 1990

מטרת שבט לוי היא לקרב את היהודים לעבודת הבורא. יהי רצון שמטרה זו תוגשם על-ידיך וחבריך. שיחה עם מר דוד לוי

הוסיפו תגובה