ב"ה

עין בעין: שבט לוי

כ"ט אלול תש"נ – 11 בספטמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עין בעין: שבט לוי: כ"ט אלול תש"נ – 11 בספטמבר 1990

מטרת שבט לוי היא לקרב את היהודים לעבודת הבורא. יהי רצון שמטרה זו תוגשם על-ידיך וחבריך.

הוסיפו תגובה