ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 200

6:12
למרות שאין באפשרותי להשיב לכל מכתב, אני מביא את כולם למקום מנוחתו של חותני, הרבי. על כל אחד ליצור כלי לקבלת הברכה. כשיהודי הופך את עצמו ואת ביתו למקדש מעט, הוא מקבל את ברכת הבורא. וברצוני להוסיף בקשה: שכל יהודי יצטרף למוסד המוקדש למטרת חייו של הרבי, לייסד בתי חב"ד חדשים ולהרחיב את הקיימים.
לצפיה
4:24
י' ניסן תשמ"ח – 28 במרץ 1988
הרבי מתפלל כשליח ציבור בביתו ברחוב פרזידנט, בשנת האבילות על פטירת אשתו, הרבנית חיה מושקא זכרונה לברכה.
לצפיה
3:08
כ"ט אלול תש"נ – 11 בספטמבר 1990
מטרת שבט לוי היא לקרב את היהודים לעבודת הבורא. יהי רצון שמטרה זו תוגשם על-ידיך וחבריך. שיחה עם מר דוד לוי
לצפיה
2:14
הרברט וויינר ראיין את הרבי פעמיים במשך שנות החמישים. הוא התכתב עמו בשנים שלאחר-מכן.
לצפיה