ב"ה

תורת חיים: אחד יוצר רבים

י"ב תמוז תשמ"ג - 23 ביוני 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: אחד יוצר רבים: י"ב תמוז תשמ"ג - 23 ביוני 1983

הזוהר מלמד כי העולם נברא באמצעות אותיות התורה. התורה נכללת בעשרת הדברות, ועשרת הדברות כלולים במילה הראשונה 'אנוכי', בעוד מילה זו כלולה באות היחידה הראשונה, 'אל"ף'. בדרך זו מתנהל העולם, ועל האדם ללמוד מכך שאם ברצונו למלא את השליחות האלוקית לטובת העולם כולו, מוטל עליו, בראש ובראשונה, לשנות את היחיד – את עצמו.

הוסיפו תגובה