ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 181

6:53
י"ב תמוז תשמ"ג - 23 ביוני 1983
הזוהר מלמד כי העולם נברא באמצעות אותיות התורה. התורה נכללת בעשרת הדברות, ועשרת הדברות כלולים במילה הראשונה 'אנוכי', בעוד מילה זו כלולה באות היחידה הראשונה, 'אל"ף'. בדרך זו מתנהל העולם, ועל האדם ללמוד מכך שאם ברצונו למלא את השליחות האלוקית לטובת העולם כולו, מוטל עליו, בראש ובראשונה, לשנות את היחיד – את עצמו.
לצפיה
1:25
ח' תשרי תשמ"ט - 19 בספטמבר 1988
עליך לחפש בתוך הלב שלך. שם תוכל למצוא את היהדות.
לצפיה
3:42
1969
בשנת 1969, מר גורדון זקס היה יו"ר המנהיגות הצעירה של "המגבית היהודית המאוחדת". זמן קצר לאחר שנאם בפני שלושת-אלפים מנהיגי קהילה, הוא קיבל הודעה שהרבי רוצה להיפגש איתו.
לצפיה