ב"ה

תורת חיים: על אמירת ה'קדיש'

כ"א אדר תשמ"ח - 10 במרץ 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: על אמירת ה'קדיש': כ"א אדר תשמ"ח - 10 במרץ 1988

הקדיש פותח במילים "יתגדל ויתקדש שמיה רבא". על-ידי אמירת הקדיש, ועל-ידי כל עשיית מעשה טוב, אנו משפיעים על הבריאה כולה. כך, למשל, כאשר ילד קטן לובש ציצית, הוא מתאחד עם הבורא - וכשהוא הולך ברחוב והעוברים והשבים רואים אותו, הם מושפעים מכך.

הוסיפו תגובה