ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 177

7:09
כ"א אדר תשמ"ח - 10 במרץ 1988
הקדיש פותח במילים "יתגדל ויתקדש שמיה רבא". על-ידי אמירת הקדיש, ועל-ידי כל עשיית מעשה טוב, אנו משפיעים על הבריאה כולה. כך, למשל, כאשר ילד קטן לובש ציצית, הוא מתאחד עם הבורא - וכשהוא הולך ברחוב והעוברים והשבים רואים אותו, הם מושפעים מכך.
לצפיה
3:46
כ"ח שבט תשמ"ח - 16 בפברואר 1988
הרבי ניגש כשליח ציבור בביתו ברחוב פרזידנט, ביום האחרון ל'שבעה' לאחר פטירת אשתו, הרבנית חיה מושקא ע"ה. "המנהג הוא לערוך התוועדות לעילוי נשמת הנפטר" אומר הרבי ומבקש לערוך התוועדות בביתו.
לצפיה
0:58
ט' ניסן תנש"א - 24 במרץ 1991
מתנה לרבי מתלמידות כיתה ח', לעילוי נשמת הרבנית. "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים" אומר הרבי, והמילה "נשים" מתייחסת גם לבנות צעירות.
לצפיה
4:40
הגברת לאה כהן משתפת מזכרונותיה על הערצת הרבנית לפעולות השלוחים ברחבי העולם.
לצפיה