ב"ה

מאכלות אסורות - פרק יז

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מאכלות אסורות - פרק יז

כלים שבלעו איסור והכשרתם; איסורי חכמים הקשורים למאכל

הוסיפו תגובה