ב"ה

אישות - פרק ב

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אישות - פרק ב

הגדרת מושגי הבסיס: איש, אישה, גדול/ה, קטן/ה

הוסיפו תגובה