ב"ה

עירובין - פרק ז

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עירובין - פרק ז

עירובי תחומין: מקרים שונים ודיניהם

הוסיפו תגובה