ב"ה

רגעים נצחיים: בך בטחו אבותינו

מוצאי שבת בראשית תשמ"א - 4 באוקטובר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

רגעים נצחיים: בך בטחו אבותינו: מוצאי שבת בראשית תשמ"א - 4 באוקטובר 1980

"בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו" (תהלים כב, ה-ו)

הוסיפו תגובה