ב"ה

תכנית 131

5:12
כ"ה אדר תשמ"ח - 14 במרץ 1988
יום ההולדת הוא זמן בו "מזלו" של היהודי גובר. יש לנצל יום זה לחשבון נפש, כינוס חברים ושיחה אודות מהות היום.
לצפיה
1:28
מוצאי שבת בראשית תשמ"א - 4 באוקטובר 1980
"בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו" (תהלים כב, ה-ו)
לצפיה
3:26
כ אדר ב תשמ"ט - 27 במרץ 1989
כל יהודי, מהרגע שנולד, קשור ליהדות בעצם נשמתו. יש רק לגלות זאת.
לצפיה
2:25
שנות השבעים המאוחרות
הרב פביאן שונפלד היה חבר בקבוצת רבנים שנכנסו אל הרבי ליחידות. הצצה מיוחדת לסיפור אליהו הנביא בהר הכרמל, בעיני הרבי.
לצפיה